Optometrysta

W naszych gabinetach badanie przeprowadzają optometryści czyli specjaliści po 5 letnich studiach z zakresu korekcji wad wzroku i widzenia obuocznego. Ich kompetencje możesz sprawdzić na stronie www.ptoo.pl/numeroptometrysty

W trakcie wizyty:

 • ustalana jest wartość korekcji za pomocą autorefraktometru(komputerowe badanie
  wzroku),
 • sprawdzenie ostrości wzroku na tablicach za pomocą soczewek próbnych i dodatkowych
  szczegółowych testów. Badanie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami Polskiego
  Towarzystwa Optyki i Optometrii
 • Na podstawie badania i wywiadu optometrysta rekomenduje najbardziej odpowiedni
  sposób korekcji wady wzroku zalecając optymalne soczewki okularowe lub/i dopasowuje właściwe soczewki kontaktowe
 • badanie optometryczne w gabinecie trwa około od 20 do 40 minut, podczas badania nie
  stosuje się kropli poszerzających źrenicę.
 • dopasowanie soczewek kontaktowych obejmuje przynajmniej dwie wizyty ,optometrysta
  zaleca rodzaj soczewek, najlepszy tryb użytkowania soczewek, konstrukcję oraz uczy jak
  zakładać, zdejmować i pielęgnować soczewki kontaktowe.

Optometrysta ocenia również rozwój funkcji wzrokowych oraz prowadzi terapię
(rehabilitację) wzroku.