Okulista dziecięcy

Okulista dziecięcy to specjalista, który zajmuje się badaniem wzroku dzieci już od momentu narodzin. Posiada specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na diagnostykę wzroku małego pacjenta. Ponadto okulista dla dzieci potrafi stworzyć odpowiednią atmosferę w gabinecie, dzięki czemu dziecko nie boi się wizyty.

Pierwsze lata życia są bardzo istotne dla rozwoju układu wzrokowego. W pierwszych okresach układ wzrokowy intensywnie się zmienia, a problemy, które mogą się w tym czasie pojawić, są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Należy pamiętać, że dziecko najczęściej nie zgłosi, że pojawiły się jakieś problemy z widzeniem lub samo nie będzie tego świadome, a wprowadzenie odpowiedniej korekcji okularowej przy większych wadach jest konieczne w celu kontroli rozwoju wady wzroku. Jeśli więc zauważyłeś, że dziecko mruży oczy abo siada bliżej telewizora, powinien to być sygnał do konsultacji okulistycznej.

Pamiętaj o diagnostyce okulistycznej twojego dziecka od samego początku jego życia – tylko wczesne rozpoznanie problemu pozwoli na prawidłowy rozwój wzroku twojego dziecka.