Badanie OCT

Badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) to specjalistyczne, nieinwazyjne i bezbolesne badanie tkanek oka, które może być wielokrotnie powtarzane. Nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Moduł siatkówkowy – pozwala na ocenę poszczególnych warstw siatkówki tak jakby były oglądane pod mikroskopem, dlatego badanie OCT jest wykorzystywane do rozpoznawania i monitorowania takich chorób jak:

● zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD,

● kwalifikacje do leczenia anty-VEGF i monitorowania skuteczności leczenia,

● obrzęk plamki,

● otwory w plamce,

● centralna surowicza retinopatia,

● błony nasiatkówkowe,

● znamiona barwnikowe,

● trakcje szklistkowo-siatkówkowe.

Moduł jaskrowy – umożliwia wykonanie w pełni zautomatyzowanej topografii tarczy nerwu wzrokowego oraz analizę trendu i rozwoju choroby. Badanie OCT ujawnia grubość włókien nerwowych, pozwala na analizę komórek, dzięki czemu okulista ma szansę wykryć chorobę w bardzo wczesnym stadium. Badanie to zastępuje jednocześnie badanie HRT i GDx.

Moduł rogówka i przedni odcinek oka – pozwala na diagnostykę i różnicowanie schorzeń rogówki, wykonanie pachymetrii (badania oceniającego grubość rogówki, która ma wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego) oraz ocenę głębokości i morfologii kąta przesączania.

Już dziś zadbaj o zdrowie swoich oczu, umów się na badanie OCT. W Optolens Poznań badanie wykonujemy na nowoczesnym aparacie o wysokiej rozdzielczości RTVue-100 (Optovue Inc. Fremont, Kalifornia USA)