Optometrysta Poznań

Optometrysta to specjalista z zakresu ochrony układu wzrokowego, który zajmuje się doborem odpowiedniej korekcji okularowej lub soczewkami kontaktowymi. Ponadto stara się rozwiązać wszelkie problemy wzrokowe, takie jak zamazywanie się obrazu przy dłuższej pracy przy komputerze, trudności z widzeniem przy prowadzeniu samochodu w nocy, czy rozdwajanie się obrazu.

Optometryści pozostają w ścisłej współpracy z okulistą, jednak obszar ich działania jest inny. Do pełnej diagnostyki układu wzrokowego konieczna jest zarówno konsultacja okulistyczna, jak i optometryczna.

Dobór korekcji przez optometrystę w ogólności składa się z następujących kroków:
1. Komputerowe badanie wzroku
2. Określenie ostrości wzroku bez korekcji lub w obecnej korekcji
3. Dobór tzw. ekwiwalentu sferycznego
4. Wykluczenie astygmatyzmu lub określenie wstępnej mocy i osi cylindra
5. Uściślenie mocy i osi cylindra oraz korekcji sferycznej
6. Balans akomodacyjny
7. Ustalenie dodatku do bliży, jeśli jest konieczny.

Jest to badanie bardzo szczegółowe, przeprowadzane przy pomocy zestawu specjalistycznych testów i użyciu foroptera. Badanie to jest zgodne z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

Ponadto istnieje możliwość skorygowania dużych wad wzroku jak i dużych wartości astygmatyzmu, poprzez dopasowanie odpowiedniej korekcji soczewkami miękkimi (sferycznymi, torycznymi i multifokalnymi) jak i stabilnokształtnymi.

Aby rozpoznać optometrystów posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe z zakresu tej dziedziny, Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki wprowadziło system numeracji optometrystów (http://www.ptoo.pl/numeracja-optometrystow/). Jeśli dany optometrysta ma nadany Numer Optometrysty, jest osobą kompetentną, by przeprowadzić prawidłowe badanie optometryczne. Na stronie www.ptoo.pl/numer-optometrysty/ można sprawdzić, czy dany optometrysta ma nadany numer.

UMÓW WIZYTĘ W GABINECIE

SPRAWDŹ NASZ SKLEP INTERNETOWY Z SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI

SKLEP >