Jestem optometrystką o numerze NO21118 nadanym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do moich szczególnych zainteresowań należą diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego, w tym zeza, oraz dobór soczewek kontaktowych.

W roku 2021 odbyłam staż w Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, gdzie miałam okazję uczestniczyć w kompleksowej ocenie widzenia obuocznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Regularnie uczestniczę w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach, dzięki którym stale podnoszę swoje kompetencje by służyć swoim pacjentom jak najlepszą pomocą.

Rozpoczęłam również kształcenie na kolejnym kierunku by już niebawem zdobyć tytuł ortoptystki, a także studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji widzenia.